Berättelser o pdf

Berättelser om Vakern av Arne Steffansson
”Hall of Fame”, människor med anknytning till Vakern

Nedanstående artikel har gjorts om från Järna Hembygdsblad 1992:3 till pdf. Stort TACK för bidraget från Lennart Eriksson och hans syster.
Min farmor var lärarinna i Vakerskogen 1895

Klicka här nedan för att läsa tidningsurklipp som gjorts om till pdf

Vakern – Sågen1921-07-29 Dalpilen
Skrämmande siffror från finnbygderna i Dala-Järna1953-07-17, Dalabygden, Antonius, EWK
Vakern började med järnväg 1890, får sluta som semesterparadis1968-05-03 Dalabygden,
Byn dog när storbolaget köpte sågen1970-07-10 Dagens Nyheter,
Här bodde 200 människor1979-05-27 Söndagsexpressen, Bertil Broman
Inlandsbanan 19901979-05-27 Söndagsexpressen, Bosse Damm, Magnus Gerne
Finnmarksbyn Vakern1980-05-27 Falukuriren, Conrad Persson
1890 drog rälsläggarna in1980-06-05 Falukuriren
Finnmarksfamiljerna kartlagda i donation1983-11-18 Falukuriren, Erik Wanfors
Finnby med okänd förhistoria – Nu har Mjölbergsåsen tittat fram ur skogen1984-05-25 Falukuriren, Erik Wanfors
När sommaren kommer lever Vakern upp igen1986-07-17 Falukuriren, Lars Wanfors
Postverket servar inte finnmarken1990-01-12 Falukuriren, Åke Gyllenvåg
Här slutar allmän väg – och alla sex byborna trivs1993-03-29 Falukuriren, Erik Wanfors
Klicka här nedan för att bl a gå till länkade sidor om skogsfinnars historia på internet
När finnarna intog svenska ödeskogar, 2006-1, Populär historia, Fredrik Bergman
Balladen om Harald Västerberg´, 2004-10-20, Svenska Skrivarklubben, Cicero
Kulturmiljöer i Vansbro Kommun, En rik historia som har satt tydliga spår i landskapet. Odlingslandskap, fornlämningar, byar, fäbodar, finnbyar, skogstorp etc
Skogsfinsk historik, Borta med vinden, kulturmiljöer, läs om skogsfinska bosättningar i Finnmarken, södra delen av Vansbro Kommun
Släkthistoria om finnarna, utgavs 25 januari 2018 av Fredrik Bergman
Lyssna på ”Släktband” i P1 om svedjefinnar, programmet sändes lördagen 11 februari 2006 kl 18.00
Finnsam om skogsfinnarna, Finnsams hemsida där text och bilder är hämtade från häftet Skogsfinnarna i Skandinavien av Maud Wedin
60 grader nord,  På den 60 breddgraden och däromkring – en skildring av människors liv i finnbygd och svenskbygd. Vad var lika? Hur skiljde det sig åt och varför?
Skogshistoriska Sällskapet  Artikel från deras årsbok1996 där Lars Magnusson berättar om Kådan som handelsvara
Total Page Visits: 1672 - Today Page Visits: 1