Vansbro

Tillbaka till platser
Tillbaka till Inlandsbanan

Vansbro station och banvaktsstuga nr 718 en pdf från mitt bokutkast

Vansbro stationshus 2019

I Kulturmiljö i Vansbro Kommun kan man läsa följande: ” Som Vansbros födelseår räknas år 1890 då Mora- Vänerns järnväg blev framdragen hit, förlängd till Mora 1891. Vansbro blev en av länets större knutpunkter 1906, då SWB (Stockholm-Wästerås-Bergslagen)
banan anslöts. 1934 byggdes järnvägen till Malung.
“Framsynta män med landshövding Curry Treffenberg i spetsen lade Vansbro station mitt i skogen och obygden. Men läget vid Västerdalälvens och Vanåns sammanflöde var väl valt och tron på platsens utvecklingsmöjligheter kom sannerligen ej på skam.”
Ett samhälle vars näringsliv var baserat på järnvägen och sågverken växte hastigt fram och köpenskapen slog snabbt rot kring samhällets första egentliga gata

  • Stationsgatan (Järnvägsgatans namn fram till 1905- 10). Redan 1893 fanns järnvägsstation, järnvägshotell, ångbryggeri, skjutsstation, skräddare, skomakare,
    urmakare, bagare och tre diversehandlare. Efter att stationen brunnit ned år 1898 tillkom den nuvarande ståtliga järnvägsstationen. Samhället som växte upp kring järnvägen var det första i Västerdalarna med industri som huvudnäring och mängder
    av arbetare, hantverkare och affärsmän flyttade in. De flesta som kom var värmlänningar.

Vansbro blev municipalsamhälle 1911 och planerna var att orten skulle bli Västerdalarnas stad. Samhället Vansbro har under 1900-talet utvecklats och växt ut åt olika håll med villaområden, hyreshus, affärsfastigheter, osv. till kommuncentrum. 1891 började Dalasågen, Vansbros största sågverk genom tiderna att byggas. Den togs i drift året därpå.
På 1920-talet fanns sex ramar, amerikanskt torkhus, hyvleri och lådfabrik, vilket gav sysselsättning för 250 arbetare. År 1893 byggdes Brosågen, den ombyggdes 1914, 1918 och 1919 anlades en kolugn där man framställde träkol, trätjära, träsprit och rå terpentin.
På 1920-talet fanns arbete för 150 man. Ytterligare ett sågverk byggdes av AB Träkol. Bolaget stiftades 1889 av Uddeholms, Strömsnäs Järnverks och Bofors AB och hade som huvuduppgift att förse Värmlandsbruken med träkol. Av torrfuru och klenare
virke som inte var exportdugligt började bolaget i samarbete med AB Industribostäder tillverkning av monteringsfärdiga bostadshus efter detta bolags patenterade system Ibo. Tillverkningen påbörjades

Järnvägsgatan i Vansbro har liknats vid ett Klondike, ett nybyggarsamhälle med en explosiv uppblomstring. Likheten mellan de två orterna återfinns i tiden för samhällsuppbyggnaden och i viss mån till bebyggelsens karaktär och utseende. Det kanadensiska samhället uppkom efter att en rik guldfyndighet upptäckts år 1896. För Vansbros del var järnvägens framdragande avgörande. Dalaortens guld var grönt och
utgjordes av den massiva barrskogen

Tillbaka till Inlandsbanan

Total Page Visits: 1247 - Today Page Visits: 3