Andersfors

Tillbaka till platser
Tillbaka till Inlandsbanan

Här är en damm som reglerar Östervakerns nivå och som anlades 1809. Här bedrevs flottning och många skogsarbetare hade sitt arbete här. 

Hösten 2018 kom en propå från Sweco att de på uppdrag av DVF ville riva ut denna damm som skulle medföra att Östervakern skulle sänkas med 2,7 m. Med gemensamma krafter blev dock detta stoppat och skjutet på framtiden. Förhoppningsvis på en lång tidsperiod. Följ länken så kan du läsa allt om detta. https://vakern.wordpress.com

Klicka på bilderna nedan för att gå till respektive plats

I ”Tre socknars historia Järna-Nås-Äppelbo del 2” kan man läsa följande:
Under vintern 1839/40 transporterades från Andersfors drygt 1000 skeppund stångjärn över Vakern neråt Svartälven och via ”Järnbron” i Sågen vidare till Värmland. Från Rämen kunde de primitiva järnägarna användas som byggdes under tidigt 1800-tal mellan sjösystemen ner till Vänern. I returfrakt söderifrån kom råg, malt, blandsäd och sill främst för Andersfors och Eriksfors bruk men också för kyrkbygdens räkning. Den följande sommaren kunde enligt inspektorn vid Eriksfors inte en enda hjuldonslast sändas upp till Järna. Vanligen gick där foror med 3 skeppund järn (1 skeppund bergsvikt = 149,6 per hästlass. Den väg som socknen byggt under åren 1933-37 mellan Andersfors och kyrkan stod nämligen under vatten, de många kavelbroarna till trots.

Dammen i Andersfors 2009
Min farfar som flottare vid dammen i Andersfors 1952
100 års jubileum i Andersfors 1952
Vid samma hus i Andersfors 2009 som för 1952 års jubileum

Andersfors bruk – Det finns en smedja som är K-märkt ca 100 m nedanför dammen.

Nisse Olsson berättar att det även har funnits en skola i Andersfors, grunden är kvar. Skolan revs och flyttades till Nordanåker, Dala-Järna där den blev ålderdomshem.

Tillbaka till platser
Tillbaka till Inlandsbanan

Total Page Visits: 2240 - Today Page Visits: 1