Vakerns kraftstation vid ”västere” sjön

Tillbaka till platser

Thure Johansson har skrivit en liten skrift om kraftverk på Vansbros finnmarker från 1910 talet till 1955. Han sammanställde sitt häfte 2007. Uppgifterna nedanför bilderna är hämtade därifrån.

Här ser man utloppet vid den forna fördämningen vid Västra Vakersjön 2016
Här syns resterna av de gamla borden till fördämningen. 2016
På nersidan fördämningen mot vägen 2016
Utsikt från dammen ut över invallningen 2016
Som vanligt så skålar vi för vår utsatta ”pinne” 2016

”Det har funnits sammanlagt 6 st kraftverk på finnmarken. De två största var Brindsjöns och Vakerns kraftverk. Det fanns ytterligare 4 st som var till för enskilda gårdars behov.

På 1920-talet byggdes i utloppet från Västra Vakersjön ett kraftverk. Troligen var det min farfar Ragnar Norling och Fall August Johansson som byggde och drev kraftverket.  Kraftledningar drogs till Vakern, Mellanvakern och Vakerskogen därifrån över berget till Kroktorp och Örskogen.

Redan på den tiden så var inte vattentillgången den bästa. I synnerhet inte vintertid och torrsomrar. Omkring 1947 så byggdes det en kraftledning från Hästkullen till Örsen där den anslöt till ledningen från Vakerskogen.

För att få stadsanslag måste det byggas två transformatorhus, ett i Hultfallet och ett i Slätten. Det senare togs aldrig i drift, dom revs 1955.

När ledningen var klar kunde Brindsjöns och Vakerns kraftverk köras växelvis för att spara vatten. Ibland samkördes verken (infasade). Troligen upphörde driften på 1950-talet. ”

I Falu Länstidning 1938-06-30 kan man läsa att ”kommunalstämman med Järna jordägande sockenmän biföll en hemställan från herr R Norling, om rätt att under 49 år få arrendera ett vattenfall vid Vakern för anläggande av en mindre kraftstation. Arrendet skulle utgöra 25 kr per år.”

Elljus i Vakern har ArneSteffanssonberättat följande:
Kraftstationen byggdes vid Västra sjön ca 1939. Före denna tid användes fotogenlampor i Vakern och byarna däromkring. På järnvägsstationen hade man en upphissningsbar sk Luxlampa. På sågverket var en generator som levererade ström för belysning då sågverket var i gång.

Tillbaka till platser

Total Page Visits: 1170 - Today Page Visits: 1