Bertils

Tillbaka till platser

I Karl-Erik Forslunds bok: Med Dalälven från källorna till havet, Sjätte boken Järna, sid 19-20 kan man läsa följande:

”Bertilsberget upptogs av Bertil Liitiäinen under drottning Christinas tid. Hon regerade från 1632 (regerande drottning från 1644) till 1654. Då fanns det här 3 gårdar. Längst i norr i en grop vid östra bergfoten Hol Hanses, då Bergslagets, röda stuga och gråa uthus. De var då illa underhållna och där fanns även några ohuggna stenar som var grunden efter en av bolaget riven rökstuga. Arvid Törnkvists, förr Bror Olles, nu AB Träkols, ligger högst upp nedanför den välvda odlingen med dess ofantliga rösen. Här har brutits massor av sten ur åkrarna liksom överallt i finnmarkerna; där står nu en hög finnhässja (11 stänger). Strax nedanför ligger Bertils Lasses trevliga gråa gård, som helt verkar fädbodställe med sin ljuvliga täkt på sluttningen ner emot dalen, bortom vilken Rånkberget står kärft och vilt med sina skrovliga hällstup. Från Bertils går en stig åt söder till Rännaråsen”.

Finnmarkens hembygdsförening har gjort inventering av finnställena i Bertils. Här kan du läsa deras dokumentation
Här kan du läsa historiken om Finnbyn Bertils
Johan Ersas Bilddokument Registrerade lämningar
Lars Petters Bilddokument Registrerade lämningar
Mellanstället Bilddokument Registrerade lämningar
Törnkvists Bilddokument Registrerade lämningar

Bertils Norra (Johan Ersas)

Bertils Mellersta

Bertils Södra

Tillbaka till platser

Total Page Visits: 1459 - Today Page Visits: 2