Föreningsliv

Här citerar jag sådant som jag hittat i annan litteratur i mina efterforskningar

Idrottsrörelsen

”I skolan fanns en lärare, Hugo Björk, en jämtlänning som var idrottsintresserad. Han fanns med i den grupp, som bildade Vakerns Idrottsförening. året var troligen 1923, eller möjligen slutet av 1924. Barnen Norling från Mjölbergsåsen tillhörde de mera aktiva. Ett första tecken på kontakt utåt finns hos Vansbro AIK. Det är ett kortbrev som lyder: Samtliga medlemmar av Vakerns IK anmäler sig härmed till Eder tävling söndagen 14/2 1926. å 30 km Ragnar Norling, Oskar Norling samt Jean Nyström, å 15 km Gustaf Åslund”. Senare meddelades att Åslund ej fyllt 18 år och ersattes med Einar Nord. Skidlöpare från Vakern deltog även i andra granntävlingar, men man arrangerade även egna. Klubbens 30 km tävling hade sträckningen Slätten-Kroktorp-Sågen-Brindsjön och tillbaka. Inga matkontroller fanns och det var hungriga löpare som återvände, ty sträckan mätte snarare 50 km än utlovade 30 km. Skidåkning var enda grenen på programmet. Fotboll spelade man endast på vårisen och mera på skoj. Vakerns IK dog efterhand ut, även om mindre tävlingar arrangerades ända till mitten av 1930-talet. Några protokollsböcker har tyvärr inte gått att leta fram.”

Källa: Järna-Nås-Äppelbo-3 socknars historia sid 389

Resultat
Dalpilen 1924-03-21

Nykterhetsrörelsen

Den 20 oktober 1895 bildades logen 2124  Vakern av Frans Wallin som var verksam i logen Vanå. Medlemsantalet var 19 och arbetet leddes av Nils Bergström. I början av 1896 grundade logen Vakern tillsammans med logerna Vanå och Brödralag Jerna och Nås Goodtemplarförbud. Det är de enda uppgifter som finns om den kortlivade logen, som lades ner efter ett år.”

”Inom IOGT-kretsen i Järna var man under början av detta århundrade mycket ivriga att starta nya loger. Man tyckte att Vakern borde vara lämplig ort för nykterhetsarbete. År 1919 hjälpte bröder från logen i Sågen till, och man fick igång en förening, men 1920 lades all industrirörelse ned i Vakern och så även logen.

Trots att kretsstyrelsen ansåg Vakern vara en ”ofruktsam plats” bildades logen 2382 Vakern den 5 april 1925 på initiativ av läraren Johan Larsson och med hjälp av bröder och systrar från Hulån och Uppsälje. Kretsordföranden Jenny Nygren ledde mötet. Den första styrelsen utsågs och bestod av Johan Larsson, Astrid Sjöholm, Hjalmar Rosén, Hulda Nord, Ida Åslund, Einar Nord, Jenny Johansson, Viktoria Johansson, Valter Bergström och David Vestling. Till L.D rekommenderades Ellida Steffansson.

Mötena hölls i skolan, och det verkar, som om det skulle ha gått livligt till, ty logens L.D uppmanade medlemmarna att vara mer ordningssamma under mötena och låta bli att skratta, prata och läsa tidningar för sig själva.

Logens arbete sågs inte med blida ögon av alla, utan affischer och meddelanden revs ner. Om detta vara orsaken till att logen förklarades vilande 1929 vet vi ej.

Det dröjde till den 12 december 1943 innan logen började verka igen. Nu döptes NTO-föreningen till 2962 Vakern, och än en gång var det Jenny Nygren som instiftade logen. Initiativet togs av Karin Björklund och Robert Johansson. Dessa ingick tillsammans med Göta Jansson, Astrid Johansson, Arne Johansson, Adela Olsson. Hugo Johansson, Nils Olsson och Gunnar Hedin i den första styrelsen. Man sysslade med ”allmänbildnings-tävlingar” på sammankomsterna och som propaganda för logen beslöt man dela ut julpåsar till traktens alla barn. Men trots detta syns inte logearbetet ha rönt någon framgång, utan den 19 april 1950 överlämnades kassan till NTO-distriktet.

År 1956 instiftades ännu en förening i Vakern, logen 3103 Vakern. I styrelsen fanns: Karl Larsson, Holger Olsson, Bertil Holmberg och Gunhild Larsson. NTO-arna i Sågen hade bistått med goda råd, då man på nytt började nykterhetsarbetet. Inte heller nu lyckades man skapa någon långlivad förening och under 1957 dog logen. Medlemsantalet i alla fyra logerna Vakern låg omkring 15.”

Källa: Järna-Nås-Äppelbo-3 socknars historia, sid 245-246, 272-273.
Antalet medlemmar har hämtats från Folkrörelsedatabasen Medlem http://medlem.hist.uu.se/

Antal medlemmar i Logen 2382

192542
192638
192733
192815
19296

Antal medlemmar i Logen 2962

194312
194411
194514
194612

Övriga medlemsförteckningar

SAP avd 1

191926
19200

Sågverksindustriarbetarförbundets avd 392

192424
192511

Skogs- och Flott avd 365

192417
19256
19264
192717
192812
192910
193012
193113
193212
193311
193413
193514
193621
193726
193824
193924
194022
194121
194219
194317
194417
194514
Total Page Visits: 1475 - Today Page Visits: 1