Vakerskogen

Tillbaka till platser

KARJALA var det finska namnet
Jan-Erik Björk från Källby har bidragit med följande uppgifter.
”Enligt domboken för år 1687 fick Per Henriksson Hotakka tillstånd att sätta sig ner på Wackerskogen den 21 februari 1681. Det blev dock inte skattlagt förrän 1687. Hemmanet räknades då som 1/8 hemman. Det borde kanske kallas Hotakkala efter honom. Namnet Karjala kommer av att Kristoffer Larsson Karjalainen från Laggåsen i Värmland kom till Vakerskogen som sytningsman till änkan Annika Olofsdotter. Han tog helt enkelt hand om änkan och fick som ersättning ta över gården. Ingen liten gåva! Per och Annika var barnlösa. Kristoffer Larsson var gift med Malin Matsdotter Ronkainen från Kölaråsen. Ett intressant belägg för släkten Ronkainens närvaro i området är Rånkberget vid Örskogen. ”

I skriften ”Kulturmiljöer i Vansbro Kommun så står följande historik att läsa:

”Finnmarksbebyggelse i Vakerskogen skymtar fram i mantalslängderna år 1720. Då omnämns en Christopher Larson som ende brukare. Vid finntorpsinventeringen 1726 framkommer att torpet utgjorde 1/8 hemman och brukas av nämndemannen
Christopher Larson. Jorden var stenig och utsädet skadades ibland av kölden. Här omtalas att den förste innehavaren av torpet hette Per Hindersson, vilken 30 år tidigare – alltså strax före år 1700 – hade upptagit torpstället. Han hade dock kommit i tvistemål med socknemännen, då han slagit sig ned en 0,5 mil in på deras fäbodlöt.
1848 bodde 162 personer i Vakerskogen. 1951 hade byn ännu 45 invånare. Idag finns endast ett fåtal kvar. Byn var utan väg fram till 1934.”

Vakerskogen 4:6 Hedins
Vakerskogen 6:3 Linds
Vakerskogen s:3 Elsie
Vakerskogen 2:6
Vakerskogen Staffas
Vakerskogen Antons stuga
Vakerskogen 1:2 Jantaberget, Jansson

Tillbaka till platser

Total Page Visits: 2225 - Today Page Visits: 1