Vakerns station, stn – Vak

Tillbaka till Vakern

Kristinehamn (131 km) – Mora (91 km), Öppnades 1890-11-01, T hlp 1950-05-01 nedlagd.1969-08-31. Möh 310. 60.36377, 14.12747 (WGS 84 dec)  N 60º 21′ 51″, E 14º 7′ 41″ (WGS 84).  Sista platsvakten/posttjm Maj Norling 1950-62

Järnvägsmuseets samlingsportal Jvm.KDAJ02382: ”MWJ lok 4 SJ Litt MVa nr 1349 Tillv. Nohab år 1889 nr 277 foto från Vakern station år 1900 Vakern”. Foto okänd
Foto från Bengt Hjärpe. Troligen taget under 1940-50 talet
Stationen 2013. Foto Fredrik Tysk

Stationen öppnad 1/11 1890, håll- och lastplats 1/5 1950, hållplats 31/5 1962, nedlagt 1/9 1969.
Mekanisk växelförregling (Orbis III)

Vakerns äldsta hus byggdes av en rallare med namnet Krantz som jobbade vid järnvägsbygget. Denna Kranz träffade Stina som bodde i en jordhydda och hade till uppgift att lotsa färdmän över Vakerälven. Här startades både Sågverk och Tjärfabrik. Skolan byggdes 1910. 1917 bodde här 200 personer

Ca 1920 kom en tjärfabrik med 5 ugnar i gång där materialet var stubbar som bröts uppe i skogarna. Med ett statsbidrag på 200 000 påbörjades 1943 vägen mellan Eldforsen – Vakerskogen och var klar 1946 innan dess fanns endast järnvägen och stigar.

Vid stationen lastades både träkol samt sågat virke, timmer och massaved, sammanlagt ca 15 vagnar per dag. Under bärtiden utlastades också flera vagnslaster blåbär då det på platsen fanns särskilda bäruppköpare som i sin tur levererade dessa skogens läckerheter både inom- som utomlands. På sågverket och tjärfabriken fanns elektriskt lyse liksom utmed bangårdens lastplatser. För övrigt var det fotogenlampor och stearinsljus

Kraftstationen byggdes vid Västra sjön ca 1939. Före denna tid användes fotogenlampor i Vakern och byarna däromkring.

Affärer i Vakern 1930 fanns 3 affärer i Vakern, KrokAnna (Lars Norling), Karl-Johan Dahlén, Ida Norling. Bröd från Berglunds bageri i Brindsjön.

En konsumbutik startades 1947 och lades ner 15 år senare och ersattes med varubuss

Under senare delen av 1940 lades sågen ner.

Stationen 2018

Bangårdsritning Järnvägsmuseet Jvm1184_J1_-1281. Reproducerad 1927.
Total Page Visits: 1233 - Today Page Visits: 1