Heijlands

Tillbaka till platser

Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Här ser man tydligt den utmärkta Qvarnplatsen. Detta tillhörde Vakerskogens hemman

Efter järnvägen söderut och dryga kilometern så finns det ett ställe där det klart syntes att det lagts en ”övergång” på järnvägen. När man går in i skogen hittar man bl a tydliga efterlämningar av en väg som troligen gått ner till en Kvarnstuga nere vid Vakran. Det syns även resterna av en mindre byggnad som kanske varit någon typ av uthus. Själva kvarnen skall ha rivits ner av min farfar Ragnar Norling och han satte upp den som stall ute vid vägen vi huset i Vakern.

Här finns en djuphåla nedanför där kvarnen fanns. Hit gick Vakerborna förr i tiden för att fiska och bada. Tyvärr så skedde här en tragisk olycka enligt reportage i Dalpilen 1920-07-04 se avskrift nedan.

”Drukningsolycka i Vakern
Den 2 juli drunknade under badning i Vakern 13-åriga Gunhild Törnquist. Flickan, som tillsammans med ett fruntimmer varit och badat, tog sina kläder och begav sig springande uppåt ån mot ett annat badställe, men tycks ha halkat och ramlat i en cirka 3,5 meter tvärdjup göl. På hennes rop om hjälp skyndade det andra fruntimret, som tyvärr ej var simkunnigt, till och kom fram just som flickan sjönk.  Hon hoppade då i vattnet och sökte få tag i flickan, men misslyckades och var själv nära att drunkna. Då flickan senare av tillskyndande personer upptogs, visade sig alla upplivningsförsök fruktlösa.”

Här har vi satt upp vår ”pinne” 2015

 Tillbaka till platser

Total Page Visits: 1251 - Today Page Visits: 1