Gamla SJ – stn, lp, hpr & bv efter södra inlandsbanan – Bandel 131

Till dig som är intresserad av södra delen av Inlandsbanans historia:
1887 års koncession sattes igång. Redan i slutet av 1888 hade man nått ända fram till Vakerskogen med terrasseringsarbetena. Den 1 november året därpå öppnades sträckan Persberg – Oforsen för trafik och före årsslutet fanns inköpta 5 st 29 tons sexkopplade lokomotiv, 4 st personvagnar, 10 st täckta godsvagnar och 180 st plankvagnar. Den 31 oktober 1890 blev järnvägen officiellt klar upp till Vansbro. Med första ordinarie tåg kom landshövdingen till Vansbro och yttrade de tidstypiska orden: ”Nu är stunden inne, då Dalarna och Värmland blivit trolovade. Förlovningsringen är av järn och skall aldrig brista.”

Till Trafiknostalgiska förlaget

Jag hänvisar här till min bok om Inlandsbanan, som berättar om södra inlandsbanans bandel 131, Persberg – Vansbro. Min hemsida utgör endast en liten del av Vansbro kommuns Finnmark. Har dock funnit att det kanske kan vara intressant att även läsa om järnvägen utanför ”min centralort Vakern”. Har därför gjort direktlänkar till sidor som rör de platser som är från södra Dalagränsen till Vansbro i norr.

I min bok kan du alltså läsa mera utförligt om samtliga platser på hela sträckningen från Värmlandssidans Persberg till Vansbro i norr.

På dessa välgjorda hemsidor får du en uppfattning om bansträckningen och dess orter/platser samt mycket mera
Hemsida om banvaktsstugor på bl a bandel 131 av Jöran Johansson
Här kan man se bandelsdata för bl a bandel 131 av Rolf Sten
Här läser man bl a om järnvägsstationernas personal för bl a bandel 131 av Stig Lundin.

Svenska Järnvägens historia Hans Högmans hemsida om det mesta inom järnvägen. Rallare, tillkomst, stambanorna, lok, uniformer.

Sågens station och banvaktsstuga nr 708BoF  en pdf från mitt bokutkast

Brindsjöns hållplats – Brdö och Brindsjöns banvaktsstuga nr 709

Gräddsjöns banvaktsstuga nr 710
Gräddsjöns hållplats – lastplats – Gdn
Gräddsjöns banvaktsstuga nr 711

Vakerskogens hållplats – Vksg

Vakern
Vakerns banvaktsstuga nr 712
Vakerns station – Vak

Andersfors
Andersfors hållplats – Adfs
Andersfors banvaktsstuga

Valssjöns banvaktsstuga nr 714

Tretjärns station och banvaktsstuga nr 715, 716, samt bibanan till Eldforsen en pdf från mitt bokutkast

Gruckåns banvaktsstuga nr 717

Vansbro station och banvaktsstuga nr 718 en pdf från mitt bokutkast

Länkar till andra sidor som handlar om järnvägar

Anders Hultmans Dressinresor http://anders.hultman.nu/sv/

Cykla banvall, En hemsida av Mirjam Klein och Jerry Karlsson i Växjö som gjorde en resa längs Inlandsbanan 6-17 augusti 2017.
http://cyklabanvall.nu/en/top/normalspariga-jaernvaegar/inlandsbanan-kristinehamn-oestersund/

Digitalt museum https://digitaltmuseum.se/

Fredrik Tysks sida på http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=823239 (tyvärr inga bilder kvar där) som jag fått tillgång till via hans bildarkiv. Men han har en annan sida https://www.fredriktysk.se/

Gunnar Ekeving som publicerat material om spårburen trafik mm, framför allt om system och anläggningar för säkerhet och trafikstyrning. https://www.ekeving.se/ 

Inlandsbanan https://inlandsbanan.se/

Järnvägsmusei vänner http://jvmv.se/

Järnväg.net http://www.jarnvag.net/

Järnvägshistoriskt forum http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=171870#p171916 

Järnvägsmuseets samlingsportal http://www.samlingsportalen.se

Jöran Johanssons hemsida https://banvakt.se/

Rolf Stens hemsida http://www.historiskt.nu/

Station Sågen http://stationsagen.com/

Stig Lundins hemsida http://www.stiglundin.se/

Sågens bystugeförening: http://www.teknokult.se

Total Page Visits: 1815 - Today Page Visits: 1