Särskilda händelser berättade av Arne Steffansson

Till föregående sida

Sågverket
övertogs i slutet av 1920-talet av Knuts Lars och Olsén i Vansbro.  Ångmaskinen som drev sågverket inrymdes i en tegelbyggnad. I övrigt bestod byggnaderna av trä. Sågen bestod av en ramsåg, kantverk, kapsåg, latssåg,  dekovillspår över en träbro till brädgård vid järnvägen. Material som ej gick att använda till käpp eller latsvirke  + spån gick till eldning i ångpannan.
Före KnutsLars och Olséns tid 1914 – 1921 var även en tjärfabrik i gång där materialet var stubbar som bröts uppe i skogarna.
Arbetsstyrkan vid sågverket ca år 1930 bestod av timmersorterare Albin Jansson, påpetare var någon ungdom som slutat 6:e klass i skolan. Sågare Lux Edvard Johansson senare Bon Johan från Furudal. Hjälpsågare Johan Sjöberg, kantare Algot Tillman (morfar till Björn Skifs). Kantare efter Algot blev Ragnar Norling. Kapsågare Oskar Norman (var även hårfrisör – 25 öre för klippning). Urläggare och sorterare disponenten Knuts Lars, latssågare Fall August Johansson, mottagare och räknare av antalet ribbor i bunt Georg senare Börje Johansson. Stabbläggare varierade, jag kan minnas Oskar och Gunnar Norling, Georg och Harry Johansson.
Maskinist (ej ersättningsbar) Evald Lind.
Efter Knuts Lars och Olsén drevs sågverket av Knuts Lars och Ragnar Norling.
Sågverket såldes sedan till Uddeholmsbolaget som i sin tur efter några år lade ner och rev hela rasket.
Mätare för sågade trävaror vid lastning på järnvägsvagnar var Johan Liljekvist.

Elljus
Kraftstationen byggdes vid Västra sjön ca 1939. Före denna tid användes fotogenlampor i Vakern och byarna däromkring. På järnvägsstationen hade man en upphissningsbar sk Luxlampa. På sågverket var en generator som levererade ström för belysning då sågverket var i gång.

Bilar
Första bilägaren från Vakern var Lars Norling som hade bilen stationerad i Kroktorp. (Norling lejde chaufför vid sina resor).
Den första bil i Vakern som trafikerade Vakern – Linna 2 km ägde Filip Jansson från Mellanvakern.
Landsvägen Eldforsen – Vakerskogen var klar 1946 innan dess fanns endast järnvägen och stigar. Förste bilägare Ragnar & Ida Norling.

Transporter med häst 
Under 1930-talet transporterades timmer, massaved, brännved och kol med ca 40 hästar på vintersäsong till Vakerns station.
Vissa tider på vintern lastades 20 – 30 vagnslaster med virke och kol.
Bäruppköpare i Vakern under höstmånaderna var Ida Norling, Albin Jansson, Lars Norling och Axel Berglund i Sågen.

Affärer i Vakern 1930
KrokAnna (Lars Norling)
Karl-Johan Dahlén
Ida Norling.
Bröd från Berglunds bageri i Brindsjön, bars vissa tider ut av Gunnar Nordkvist.

Till föregående sida

Total Page Visits: 211 - Today Page Visits: 2