Vakern

Tillbaka till platser
Tillbaka till Inlandsbanan

QR-kod. Du kanske har kommit hit tack vare att du hittat min stolpe. Läs vidare om denna plats.

Under 1920-talet bodde det 200 personer i Vakern. Det fanns både ett sågverk och en tjärfabrik. På järnvägen lastades träkol, sågat virke, timmer och massaved, sammanlagt cirka 15 vagnslaster per dag. Under bärtiden utlastades en hel del blåbär och lingon då det på platsen fanns särskilda bäruppköpare. Under 1940-talet lades både tjärfabriken och sågverket ner och orten började avbefolkas.
(Källa: Historia  och historier från Dalarna av Mats Neubauer, sid 588).

Mellan 1939 och 1946 införlivades Järna sockens västra finnbygder i det allmänna vägnätet genom sträckningen Eldforsen – Vakerskogen (W528). Halva kostnaden för arbetet, totalt drygt 292 000 kr, utgjordes av statsbidrag. En del boende i Vakern hade velat ha vägen öster om sjön Vakern. Enligt beslut i vägstämman lades den emellertid väster om sjön och flyttades under byggnadstiden en bra bit upp mot gårdarna i Mellanvakern, ett resultat av goda förbindelser mellan en arbetsledare och en kvinna i byn sägs det. Innan dess fanns endast järnvägen och stigar.

Klicka på småbilderna för att komma till sidan sidan där du kan läsa om huset. Skrolla ner för allmänna bilder. Där ser du bl a en bild från provsänkningen av sjön november 2018.
Namnen är från de som bodde i husen när jag växte upp. Arnes benämningar inom parentes. Se ytterligare gemensam info under småbilderna.

Så här såg det ut från spåntippen mot Steffanssons i november 2018

Landsvägsbron

Vy från landsvägsbron mot söder 1986
Vy från landsvägsbron mot norr 1986
Vy från tvättstugan mot stationen. Foto frått av Berndt-Inge Steffansson. Vägen går fram mot lastkajen.
Vintervägen över sjön på 50-talet- Man ser virkesstabbarna till vänster och även banvaktsstugan syns

Tillbaka till platser
Tillbaka till Inlandsbanan

Total Page Visits: 2212 - Today Page Visits: 2