Linna

Tillbaka till platser

LINNA 3:1

AS: Johan o Anna Liljeqvist
Harald, Ester, Eivor, Göta, Anny, Ove

Gården Linna (i kartans Linden, förvaltare Westlings vid Vakern-sågen föräldrahem) är öde, en stängd och tom stuga och en lönn bland stora äppelträd på en sluttande glänta i skogen. Rännaråsen och Linna höra till Vakerskogen, fast de ligga för sig själva en bit norr om byns övriga mera samlade gårdar (inalles 9). (Forslund, 1926)[1]


[1] Karl-Erik Forslunds ”Med Dalälven från källorna till havet, Sjätte boken, Järna sid 17-18. Tryckår 1926

.

Tillbaka till platser

Total Page Visits: 2002 - Today Page Visits: 1