Vakerskogen – Fallet

Tillbaka till Vakerskogen

Vakerskogen 8:19. Foto: Fredrik Gränsman 1986

Klicka här för att se flygfoto från 50-talet

AS: Brors August & Frida Johansson
Georg, Filip, Harry, Astrid, Börje, Edit, Hugo o Jenny är tvillingar

FG: Bror Johan (Fall Johan) och Maja bodde här. Deras son Brors August (1886-1960) och Frida Johansson (syster till Theodor), gifte sej 1910. Bodde med 8 barn i en stuga där syrenbusken står idag. Trappstenen ligger kvar. Thörn från Kroktorp timrade ny stuga 1934. De åtta barnen är Georg (+1986) gift med Eivor, Harry gift med Nanny, Filip gift med Tora från Mellanvakern, Börje gift med Astrid i Dalasågen. Astrid gift med Sigvard Nilsson i Uppsälje, Jenny gift med Axel Nilsson i Uppsälje samt tvillingarna Edit (*1925) gift med Einar Varg i Närsen och Hugo gift med Ann i Göteborg.
Edith bodde här 1948-56, sen flyttade hon till Närsen.
Astrid och Sigvard, gifte sig 1946, bodde här de sista 8 åren. 1963 flyttade de till Uppsälje och tog Frida med sej.
Efter några år köpte Stora hela egendomen och lät stycka av huset med en tomt på ca 6000 kvm. Fredrik Grensman köpte huset i oktober 1984. 75000 kronor.
I november 1986 är huset tilläggsisolerat, nytt elsystem och har rinnande varmt och kallt vatten
Fredrik Grensman sålde huset till Kerstin Wallin 1989.

Tillbaka till Vakerskogen

Total Page Visits: 653 - Today Page Visits: 1