Vakern – Bergslagsgården

Tillbaka till Vakern

Snöborg 22:4. Foto: Fredrik Grensman 1986
Foto: 2008
Foto: 2008

AS: Fritz & Ida Johansson, Stig, Sten

FG: Kanske byggd på 1920-talet. Skolkök där 1929. Arbetsbostad åt skogvaktaren. Fritz och Ida Johnsson bodde där 1931-34, sen flyttade de till Nås. Alfhild och Oskar Norling, sågställare, flyttade in sen, de kom från lärarbostaden. Bodde kvar 1943, flyttade sen till Åmål, arbetade åt Uddeholmsbolaget, 1948.

1952 reparerades huset och det drogs in vatten och värmes i stugan och i Finskans. Gemensam värmepanna placerad i Finskans hus.

Astrid och Börje Johansson, (farbror åt Karl-Gunnar Johansson) bodde nere 1952. Nanny och Harry Johansson, (Karl-Gunnars föräldrar) flyttade dit 1952.
Alla fyra flyttade åt Vansbro 1968. Sen tomt tills fru Ragnvor Billsten köpte alla 3 stugorna ca 1970.Huset köptes av Barbro Fogelin 1974 och av hennes son Jan Attar har jag fått några anteckningar som han hittat. ”Bergslagsstugan byggdes 1920-21. Det var hushållsskola där 1931 samt att det drogs in el i huset 1934. 1940 köptes huset av en Nils G. Fram till 1952 fanns bara köksrummet på övervåningen, där skogsmätaren bodde. Sen inreddes vinden med två rum till, en hall, ny trapp och balkong.
Han själv har ett vagt minne av att Artur Persson berättade att Bergslagsstugan ursprungligen byggdes i Vakerskogen, men att huset plockades ner och flyttades till Vakern på 1940-talet. Anledningen skulle ha varit att det var mer arbetstillfällen nere i Vakern.” är det någon som vet något om detta månntro?
Han berättar dessutom att hans mamma tyckte väldigt mycket om Vakern eftersom det påminde om den del av Bergslagen där hon växte upp. Med ledning av uppgifter från makarna Persson och Ove Liljekvist brukade hon söka upp gamla boplatser där husgrunden knappt var synlig. Hennes ärende var att ta frön och plantor från de gamla trädgårdsblommorna innan skogen helt utplånade dem.
Han skriver även följande som jag även hoppas någon kan berätta mera om. ”Jag följde med henne en gång upp till Janta-berget där en gammal Finsk-stuga hade legat alldeles invid en bäck. Hon berättade att de som hade bott där hade ägnat sig åt svedjebruk långt in på 1900-talet. Därifrån räddade vi en ansenlig mängd av gamla tiders blommor. En del planterades runt Bergslagsstugan, en del planterade Anna Persson på sin tomt. Och så vitt jag vet, växer en del fortfarande på en trädgårdstomt i Bromma, utanför Stockholm, där jag växte upp. ”
Kul och jag sänder Jan Attar ett tack för bidraget.

Tillbaka till Vakern

Total Page Visits: 572 - Today Page Visits: 1