Vakerskogen

VAKERSKOGEN
var även hållplats MVJ som öppnade 15/5 1939 och lades ner 1/9 1969
KARJALA var det finska namnet
Jan-Erik Björk från Källby har bidragit med följande uppgifter.
Enligt domboken för år 1687 fick Per Henriksson Hotakka tillstånd att sätta sig ner på Wackerskogen den 21 februari 1681. Det blev dock inte skattlagt förrän 1687. Hemmanet räknades då som 1/8 hemman.Det borde kanske kallas Hotakkala efter honom. Namnet Karjala kommer av att Kristoffer Larsson Karjalainen från Laggåsen i Värmland kom till Vakerskogen som sytningsman till änkan Annika Olofsdotter. Han tog helt enkelt hand om änkan och fick som ersättning ta över gården. Ingen liten gåva! Per och Annika var barnlösa. Kristoffer Larsson var gift med Malin Matsdotter Ronkainen från Kölaråsen. Ett intressant belägg för släkten Ronkainens närvaro i området är Rånkberget vid Örskogen.

 

Augusta Pettersson
AS: på senare år samboende med Anton Söderberg

FG: Anna Perssons moster, _Augusta (+1956) byggd stugan 1928. Augusta var halt p.g.a. felläkt benbrott i barndomen.
Artur Persson rev bort plåttaket 1964 och nu, 1986, är stugans golv det enda som är kvar.
En liten lagård står kvar söder om grunden.
Mitt barndomsminne av Augusta är att hon hade nog Sveriges första rullator. Hon hade en spark som det satt hjul på. Denna hade hon bl a när hon var till Vakern och handlade.
GPS koordinater enligt WGS84: N60 20.435, E014 08.725

FALLET
AS: Brors August & Frida Johansson
Georg, Filip, Harry, Astrid, Börje, Edit, Hugo o Jenny är tvillingar

FG: Bror Johan (Fall Johan) och Maja bodde här. Deras son Brors August (1886-1960) och Frida Johansson (syster till Theodor), gifte sej 1910. Bodde med 8 barn i en stuga där syrenbusken står idag. Trappstenen ligger kvar. Thörn från Kroktorp timrade ny stuga 1934. De åtta barnen är Georg (+1986) gift med Eivor, Harry gift med Nanny, Filip gift med Tora från Mellanvakern, Börje gift med Astrid i Dalasågen. Astrid gift med Sigvard Nilsson i Uppsälje, Jenny gift med Axel Nilsson i Uppsälje samt tvillingarna Edit (*1925) gift med Einar Varg i Närsen och Hugo gift med Ann i Göteborg.
Edith bodde här 1948-56, sen flyttade hon till Närsen.
Astrid och Sigvard, gifte sig 1946, bodde här de sista 8 åren. 1963 flyttade de till Uppsälje och tog Frida med sej.
Efter några år köpte Stora hela egendomen och lät stycka av huset med en tomt på ca 6000 kvm. Fredrik Grensman köpte huset i oktober 1984. 75000 kronor.
I november 1986 är huset tilläggsisolerat, nytt elsystem och har rinnande varmt och kallt vatten
Fredrik Grensman sålde huset till Kerstin Wallin 1989.

SCB 1920
 Brors August Johansson Hemmansägare 86 Järna gift 11
h Frida Johansson f Johansson   87 Järna  
s Karl Georg   12 Järna  
s Harry Gunnar   13 Järna  
s Filip Gottfrid   15 Järna  
s Astrid Alice   16 Järna  
s Johan Börje   18 Järna  
Klicka här för att se flygfoto från 50-talet
Skåne Perssons  TöRNKVISTS
AS: Artur & Anna Persson

FG: Stina Törnkvists bröder bodde där, Anton (+1977) och Johan (+1939). Anton bodde i  en liten stuga mellan Staffas och skolhuset i Vakerskogen 1930-37. 1937 flyttade hand till Säters sjukhus (se nedan). Johan flyttade till skolhuset 1934. 1944 flyttade Arvid och Stiga Törnkvist samt Anna och Artur Persson dit från Bertils.
Huset renoverades 1935 och sen igen 1943(4), bl a höjdes taket. Anna och Artur slutade med kor 1975.

SCB 1920
Karl Anton Hedin Skogsarbetare 97 Järna  
         
Johan Fredrik Pettersson Hedin Skogsarbetare 77 Järna  
Klicka här för att se flygfoto från 50-talet
Hedins
AS: Olle & Maria Pettersson
Algot, Einar, Karl, Elis, Gunnar

FG: Gammelstugan nerom vägen revs och nystugan byggdes 1930(-35). Olle och Maria Hedin. Olle Anna Perssons morbror. Olle och Maria fick fem barn.
Algot (+1948, gallsten) gift med Brors Edit 1944. Edit bor i Närsen, nu gift med Einar Varg.
Karl Ivar (+1985, Vancouver)
Bodde kvar till 1977, flyttade då till Vancouver.
Einar (+1981), bärplockning)
Två döttrar, Eva i Skamhed och Maj i Falun.
Gunnar i örebro, gift med Vouko. Son Bo gift med Helena.
Elis i Eskilstuna, gift med Hilka, son Lars.
Maria dog 1953. Olle flyttade till Elida Stefansson i Vakern 1956, Staffasgården. Olle dog 1968.

SCB 1920
Lars Petter Olsson Hedin Hemmansägare 52 Järna gift 74
h Anna Lisa Hedin f Larsson   56 Järna  
d Augusta Pettersson   84 Järna  
Klicka här för att se flygfoto från 50-talet
LINDS
AS: Johan & Elin Persson
Jenny, Elin, Emil

Evald & Lisa Lind
Elin, Edit Fritz, Signe

FG: Evald Lind (1877-1961) och Maria Lind (+1918) hade fyra barn, Elin, Fritz (+1983), Signe och Edit. När Maria dog 1918 flyttade hennes syster, Lisa Andersson, dit från Stockholm. Lisa dog 1952. Fritz och Elin bodde i huset men 1960 flyttade Fritz till Vansbro, osams med Elin. Elin flyttade till Vansbro ca 1974, sen vidare till Säters sjukhus.
1986 stor huset kvar, har plåttak och uthuset. Källaren har rasat och vintern 1985/86 rasade lagårdstaket. Gården kallas också Stubbens

SCB 1920
Erik Evald Lind Maskinist hemmansägare 77 Järna
d Signe Kristina   07 Järna
d Elin Evelina   09 Järna
s Frits Evald   12 Järna
d Edit Elisabeth   14 Järna
Lisa Andersson Hushållerska 73 Järna

Klicka här för att se flygfoto från 50-talet

Johan-Pers
FG: Göte (dog ung) och August Stefansson (+1928) bodde i gammal stuga. De hade en dotter, Elin. Johan Persson från Slätten gifte sej med Elin 1918. (Johan Persson hade två döttrar, Elin och Jenny med Greta från Dala-Järna, blev sen änkling). Byggde storstugan 1936. (Holger Olssons hittade årtalet 1923 på bjälke vid renovering 1986?) Elin och Johan hade en son, Emil Johansson. Han dränkte sej i Rudtjärnen 1939.
Anni Liljekvist (sen Hübbert), syster till Göta Jansson. Elsie föddes.
Elin dog 1954, Johan flyttade till Dala-Järna 1962. Han dog 1963. Elsie gifte sej med Holger Olsson 1965 och de var här mycket i helger. Flyttade från Vansbro till gården 1983
SCB 1920
August Steffansson f d Hemmansägare 55 äppelbo  
mågen Johan Persson Hemmansägare 78 Järna gift 18
h Elin Elisabeth Persson f Steffansson   86 Järna  
hans d 1:a g Jenny Matilda   07 Järna  
hans d 1:a g Elin Viktoria   08 Järna  
bådas Emil Henning   19 Järna  
Detta är några bilder på de vackra stenmurarna som gjorts när marken bröts
Staffas
FG: Här låg två hus, ett på östra sidan om vägen, vid syrenbusken. Här bodde Theodor och Fina innan de köpte Konrads. I huset väster om vägen bodde Stefansson, Staffa, först var han gift med Britta från äppelbo. De hade många barn, Lars (till Vakern), Johan (örskogen), Per, Emma, Emil, Anna, Edith och Joel. Flera for till Amerika. Britta dog och sen flyttade Lisa Netzell dit som hushållerska. De fick två barn, Astrid (*1916) och Berta (”Ulla”) (+1918). Staffa dog och Lisa och barnen flyttade till Vansbro 1926.
Johan Ers Emil med familj dit ca 1930??
SCB 1920
Steffan Kristoffersson f d Hemmansägare 42 Järna
d Edit Elisabeth Steffansson   99 Järna
Lisa Netzell Hushållerska 94 Nås
dennes d u ä Astrid Regina   16 Järna
denes d u ä Berta Maria Elisabeth   18 Järna
AS: Steffan Kristoffersson sedan hyrd av
Emil & Frida Johansson
Astrid, Arne Axel, Britt-Marie, Bert-Erik

Här är den gamla vägen till Staffas Eldstaden vid Staffas. Östra sidan vägen

GPS koordinater enligt WGS84: N60 19.975, E014 08.629. Detta är husgrunden på östra sidan vägen

ANTONS STUGA
FG: Anton bodde i  en liten stuga mellan Staffas och skolhuset i Vakerskogen 1930-37. 1937 flyttade han till Säters sjukhus.

Här ses tydligt grunden efter stugan Detta är vad som är kvar av uthuset
GPS koordinater enligt WGS84: N60 20.281, E014 08.540
JANTABERGET
Konrads
AS: Teodor & Fina Johansson
Alice, Robert

FG: Theodor Johansson (från Rågåsen) och Josefina (syster till Fall August) köpte av Hofors ca 1920?
Göta och Konrad Jansson köpte gården 1946 och flyttade från station i Vakern där de bott sen 1938.
Kallades också för berget.

Klicka här för att se flygfoto från 50-talet

Nordkvists
AS: Anton & Anna Nordkvist
Birger

Anton Pettersson
Skomakarstuga

FG: Hofors byggde huset ca 1890. Emma och Knut Falk bodde dör med tre barn, Anna, Signe och Knut. Anna gifte sej 1938 med Anton Nordkvist (1903-1955). Anna (*1905) bodde kvar till sin dör 1973. Anna och Antons son. Birger (*1939, bor i Borlänge. Einar Enander bodde med Anna minst fem år och sen ett par år efter hennes dör, sen flyttade han till ålderdomshem

SCB 1920
Karl-Oskar Bergström Skogsarbetare 83 Järna  
fader Nils Persson Bergström Skogsarbetare 59 Ekshärad gift 82
dh Anna Stina Bergström f Larsson   53 Järna  
         
Lars Petter Vestling Sågverksinspektör 71 Järna gift 07
h Emma Vestling f Steffansson   78 äppelbo  
s David Valentin   09 Järna  
s Helge Ingemar Folke   11 Järna  
s lars Bertil   14 Järna  
s Evy Agnes   18 Järna  

 

Ur Johan Teodor Johansson Skogsarbetare 90 JärnaGIFT 19  
h Maria Josefin  Johansson f Johansson   89 Järna  
d Elin Alice Josefin   20 Järna  
svärmor Maja Johansson f Larsson Hmmansägare 45 äppelbo änka

 

Knut Ludvig Falk Torpare Arredator 63 Järna gift 02
h Emma Falk f Jansson   66 Nås  
d Signe Viktoria Falk   02 Järna  
d Anna Cecilia Falk   05 Järna  
s Knut William   08 Järna  

 

Klicka här för att se flygfoto från 50-talet
Från Jan Attar i Göteborg vars mamma köpte Bergslagsgården har jag fått följande berättat: ”Jag följde med henne en gång upp till Janta-berget där en gammal Finsk-stuga hade legat alldeles invid en bäck. Hon berättade att de som hade bott där hade ägnat sig åt svedjebruk långt in på 1900-talet. Därifrån räddade vi en ansenlig mängd av gamla tiders blommor. En del planterades runt Bergslagsstugan, en del planterade Anna Persson på sin tomt. Och så vitt jag vet, växer en del fortfarande på en trädgårdstomt i Bromma, utanför Stockholm, där jag växte upp. ”Jag tackar för bidraget och undrar om det är någon som kan komplettera dessa uppgifter?
Kari stuga
FG: Byggdes 1946, flyttad från Saltvik (Vansbro), av Ludvig Holland. Bodde där med Karin Törnkvist, syster till Anna Persson. De hade tre barn. Göte (Malungsfors), Rune (Malung) och Uno (Mora). Ludvig for till Norge 1948 och kom aldrig tillbaka. Dog 1970-74? Karin flyttade till Yttermalung 1961.
Karin och Ludvig bodde i Bertils 1944, sen till Mellanvakern och skolhuset (Vakerskogen) till 1946.
1986 är huset fuktskadat och grunden har rasat i ett hörn
Skolhuset
Lennart Eriksson i Dala-Järna har hittat hemsidan på internet och skickade mig denna historien om hur det var när hans farmor kom till Vakerskogens skola vintern 1895 och började sin lärarbana där. Hans syster fick en gång på 50-talet ett brev från farmor där hon berättar lite om den tiden. Vore rotligt om någon hade något skolfotografi från den tiden. Sänder ett stort tack till Lennart och hans syster för bidraget. Lärare i Vakerskogen 1895

FG: Byggdes 18??
Lars Enander var sista skolläraren i Vakerskogen.
Undervisningen flyttades till Vakern 1915.
Anna-Lisa och Lars Petter Pettersson-Hedin köpte huset av socknen, sen ägde Lars Petter och Augusta hälften var. Efter Lars Petter ärvde Holland, de delen köpte sen Arvid Törnkvist. Augustas del köpte Stina Törnkvist. Diverse hyresgäster genom åren, bl a bodde Holger Olsson där ett kort tag i börja på 1950-talet.
1986 är taket dåligt, stort hål åt sydväst hela vägen från tak till grund. Hål i salens östvägg.
Fredrik Grensman tog all väggpanel i skolsalen i nov 1986
2010 är skolhuset nedbränt och består av en stor skräphög
GPS koordinater enligt WGS84: N60 20.397, E014 08.694

Denna bild är från ett husförhör som hölls i Vakerskogens skola troligen år 1905. Lärare då var I Inander, Ilbäcken, Järna och han syns under krysset på bilden. Lite till höger om honom står pastor Grape.
Denna bilden har jag fått av Elsie Olsson.Detta är ett skolkort från början av 1900-talet.

Lärare är Inander.

Känns någon annan igen?