Valssjön

Banvaktsstuga, bv – stuga nr 714

714 Valssjön den 11 juni 2011. Foto: Erik Sjöholm

Valssjön är en av de stugor som SJ byggde efter att ha tagit över Mora-Vänerns järnväg 1917. Banvakten i Andersfors fick flytta in i den nya stugan medan den gamla hyrdes ut till annan personal. Samma förfarande tillämpades även vid Gräddsjön lite längre söderut

Innan man kom fram till Tretjärn så åkte man förbi Valssjön som hade en fiskargubbe sittandes på sjökanten