Vakern

VAKERN Landsvägsbron (1)  
  Mot söder
  Mot norr
 
Dansbanan (2)
FG: Låg på första udden norr om Stefanssons gård i Vakern. Slutade ca 1946
   
  På denna bilden ses Marie Eriksson från Rämmen med Vakerns Dansbana i bakgrunden hösten 1952
 
Lillstugan (STAFFAS STUGA) (3)
AS: Kiffa Per Steffansson

 

 

FG: Per Stefansson (+1947) medlem i frälsningsarmen och spelade fiol, men höll aldrig fiolen under hakan utan mot bröstet.. När vägen byggdes 1945 flyttades stugan neråt. Senare flyttad till ålderdomshemmet i Dala-Järna, 194?.

SCB 1920      
Per Steffansson Skogsarbetare 83 äppelbo
   
 
Stugan vid sjön (STEFANSSON) (4)  
AS: Lars & Ellida Steffansson, Joel och Arne 

 

 

FG: Elida (1895-1977) och Lars (1885-1953), son till Staffa i Vakerskogen) Stefansson bodde här med två barn, Arne och Joel. Joel drunknade 1933, 14 år gammal.
Olle Hedin sambo med Ellida 1956-1968.
1977 ärvde Arne huset. Köpte också sågverkshus av Uddeholmsbolaget, ca 1982?

SCB 1920        
Lars Steffansson Hemmansägare 85 äppelbo gift 15
h Emma Elida Steffansson f Persson   95 äppelbo  
s Joel Lennart   17 Järna  
  Foto fått av Arne Steffansson.
   
  Ångloket på väg mot Vansbro. Foto taget från Steffanssons.
 
Sågverket (5) Vakerns Ångsåg
FG: Byggdes 1890, samtidigt med Mora-Vänern Järnvägen. Ca 20 anställda på sågen.
J H Halfvarsson från äppelbo drev både såg och diversehandel från sekelskiftet till ?. Möjligtvis låg diversehandeln i litet hus mitt emot station?
Lars Petter Westling (Eivor Liljekvists farbror) hade sågen som sysselsatte 16 man.
I sågverkshusen bodde huggare och kolare. Nu tillhör husen Arne Stefansson, köptes 1979 av Uddeholm. Berndt-Inge övertog huset 1980.

 

 

Nisse Olsson berättar
Vakerns ångsåg såldes av Knuts och Ragnar till Åsabolaget i Åmål som drev sågverket mellan åren 1944 – 1946. Platschef var Folke Jansson som kom från Vansbro. Åsabolaget överlät sågverket sedan till Billerudsbolaget som lade ned sågen
Gångbron mellan sågen och stationsområdet revs på 50-talet.

Marita Teurel skriver denna fråga i gästboken:
Har hört att min farmors far Johan Jacob Naucler skulle ha byggt Vakerns Sågverk 1891? Kanske någon som läser detta vet mera.

   
  Foto taget från stationen mot sågverket sommaren 1954
  Här är Åke Norling på väg i flottningsbåten. Sågen i bakgrunden. Taget 1958
  Detta är en vinterbild från 1956-57 på bron som gick över vid sågverket. Fotografen har stått vid stationen.
 
Kasern (6)
   
 
Kolarkojan (7)
   
   
 
Smedjan (8)
   
  Detta färgkortet är taget från landsvägen på Västra sidan sjön med Kolgården i förgrunden och med stationen och byn på andra sidan sjön. Kortet taget 1950
 
Stugan på väster sida landsvägen (Karlbäcks) (9)  
AS: LuxEdvard, Anna Johansson, Hilding, Helmer, Gotthard

 

 

FG: Edvard Johansson (+1931) byggde huset 1925?. Frun Anna (+1961) bodde kvar med två pojkar, Hilding och Helmer. Gotthard, Annas egen son bodde där också. Anna var Anna Perssons moster. Tomten ägdes av Karin Björklund som sålde den till  Thomas Karlbäck.
Ester och Gunnar Nordkvist hyrde av Hilding innan Karlbäck köpte huset. Ester, Göta Janssons syster. De flyttade till Vansbro sedan.
Nils Zetterlunds semesterhyrde ett tag av Karlbäck.
1985 såldes allt till Conny Karlsson från Kvarnsveden för 34 000 kronor.

   
 
 Andra sidan bron östra sidan vägen Tvättstuga  
  När jag var barn så fanns denna tvättstuga och användes. Man eldade i ”pannmur” som man sa och bar in vattnet från sjön. Kortet är taget någon gång i början av 70-talet
 
 (BERGSLAGSKASERN)  
FG: Skogsbarack som först låg 60-70 meter längre söderut. Fru Billsten köpte ca 1970.

 

 

Intill baracken låg från början (söderut), en stor timmerbarack som 1942 flyttades till väst om Gunnustjärn, huggarkurshus. Nu flyttad till Dala-Järna, Bengt Ilar.

  2008
 
Bergslagsstugan  
AS: Fritz & Ida Johansson, Stig, Sten 

 

 

FG: Kanske byggd på 1920-talet. Skolkök där 1929. Arbetsbostad åt skogvaktaren. Fritz och Ida Johnsson bodde där 1931-34, sen flyttade de till Nås. Alfhild och Oskar Norling, sågställare, flyttade in sen, de kom från lärarbostaden. Bodde kvar 1943, flyttade sen till Åmål, arbetade åt Uddeholmsbolaget, 1948.

1952 reparerades huset och det drogs in vatten och värmes i stugan och i Finskans. Gemensam värmepanna placerad i Finskans hus.

Astrid och Börje Johansson, (farbror åt Karl-Gunnar Johansson) bodde nere 1952. Nanny och Harry Johansson, (Karl-Gunnars föräldrar) flyttade dit 1952.
Alla fyra flyttade åt Vansbro 1968. Sen tomt tills fru Ragnvor Billsten köpte alla 3 stugorna ca 1970.Huset köptes av Barbro Fogelin 1974 och av hennes son Jan Attar har jag fått några anteckningar som han hittat. ”Bergslagsstugan byggdes 1920-21. Det var hushållsskola där 1931 samt att det drogs in el i huset 1934. 1940 köptes huset av en Nils G. Fram till 1952 fanns bara köksrummet på övervåningen, där skogsmätaren bodde. Sen inreddes vinden med två rum till, en hall, ny trapp och balkong.
Han själv har ett vagt minne av att Artur Persson berättade att Bergslagsstugan ursprungligen byggdes i Vakerskogen, men att huset plockades ner och flyttades till Vakern på 1940-talet. Anledningen skulle ha varit att det var mer arbetstillfällen nere i Vakern.” är det någon som vet något om detta månntro?
Han berättar dessutom att hans mamma tyckte väldigt mycket om Vakern eftersom det påminde om den del av Bergslagen där hon växte upp. Med ledning av uppgifter från makarna Persson och Ove Liljekvist brukade hon söka upp gamla boplatser där husgrunden knappt var synlig. Hennes ärende var att ta frön och plantor från de gamla trädgårdsblommorna innan skogen helt utplånade dem.
Han skriver även följande som jag även hoppas någon kan berätta mera om. ”Jag följde med henne en gång upp till Janta-berget där en gammal Finsk-stuga hade legat alldeles invid en bäck. Hon berättade att de som hade bott där hade ägnat sig åt svedjebruk långt in på 1900-talet. Därifrån räddade vi en ansenlig mängd av gamla tiders blommor. En del planterades runt Bergslagsstugan, en del planterade Anna Persson på sin tomt. Och så vitt jag vet, växer en del fortfarande på en trädgårdstomt i Bromma, utanför Stockholm, där jag växte upp. ”
Kul och jag sänder Jan Attar ett tack för bidraget.

  2008
  2008
 
Bågens (Finskans)  
FG: Byggdes 1952. Skogvaktarbostad och kontor. Såldes ca 1970 till fru Billsten. Raile Gröndal köpte huset 197?
  2008
 
Norlings  
AS: Ragnar & Ida Norling (affär)
åke, Ivan

 

 

Johan Liljekvist med familj bodde här men flyttade till Linna på tidigt 20-tal. Först affär i en liten stuga mot Konsum. Ida (1905-1967) och Ragnar (+1956) Norling reparerade upp 1926. Byggde till handelsbod 1927. Två pojkar Åke och Ivan. Ida och Ragnar hade handelsbod till 1953.
Albert Nordin (+1978) flyttade dit ca 1960, sambo med Ida.

Siv: Jag är nuvarande ägare till huset.

SCB 1920      
Johan Magnus Liljekvist Skogsarbetare 66 Järna
Anna Ottilia Lindqvist Hushållerska 87 Ore Kapell
hennes u ä s Johan Harald Emanuel   08 Ore Kapell
hennes u ä d Ester Ragnhild   09 Ore Kapell
hennes u ä d Eijvor Linnea   13 Ore Kapell
hennes u ä d Göta Sone Ingeborg   16 Ore Kapell
hennes u ä d Anny Gunborg Karolina   20 Järna
   
   
 
KnutsLars
AS: KnutsLars Larsson,
Disponentbostad.
Hushållerskans Siri

 

 

AS: Karl Larsstugan (kom från Andersfors
Karl & Hilda Larsson
Axel, Anton, Agda, Ada, Elna, Birger

FG: ÖHRMANS
Först bodde fam. Westling här.
Lars Knuts bodde där i gammalt hus från 1800-talet. Flyttade till äppelbo ca 1950??. Skogvaktare Karl och Gunhild Larsson (1891-1974) bodde där 1951 (från Telefonstationen) -1958, säkert också över 1960, sen köpte Lindström från Stockholm, därefter köpte Thomas Öhrman från Sandviken.
Stugan brann 1980? och ersattes av den moderna som står där nu

 
Birgers
FG: Hilma och Karl Larsson byggde huset ca 1935 (brunn 1942). Fem barn, Anton, Axel, Agda, Jenny och Elna.
Anton, Axel och Agda bodde är sen. Anton dog 1961 och Axel flyttade. 1968-69 flyttade Albert Nordin (+1975) till Agda, de flyttade sen till Vansbro, Lekatten, ca 1970.
Agda dog vid pannkaksstekning 1975.
Birger är son till Elna (Skamsberget) och Johan Johansson. Birger ärvde huset och köpte ut släkten. Han har också övre gården på Mjölbergsåsen
   
   
 
Banvaktsstugan  
Banvakt: Erik o Svea Andersson från Yttermalung

 

 

AS: Karl & Emma Nord
Einar, Anna, Huld, Berta, Elly.
Flyttade från Vakern ca 1931.

AS: Efter det Nord flyttat kom
Herman & Eva Hjärpe
Arne, Bengt

FG: Låg c 75 m söder om station. Kristina och Karl Nord med barnen Einar, Hulda, Emma, Judith, Anna, Berta och Elly bodde där till 1931 då Karl dog i lungsot. Då flyttade familjen till Långmarken.
Ny banvakt blev Herman Järpe 1932, gift med Eva, De hade två pojkar, Arne och Bengt. De flyttade till Vansbro när banan las ner.
Stugan riven och flyttad till Söderåsen i Vansbro.
Elin Dahle´ n köpte och flyttade huset.

 

 
Stationshuset
AS: Nedre botten.
Arvid & Edit Andersson
Olle

 

 

2:a våningen (söder)
Erland & Judit Kristoffersson

2:a våningen (norr)
Birger & Ellen Björnberg

FG: Huset byggt ca 1890.
Består av gamla expeditionen och ovanpå den en liten lägenhet. Tillbyggd (ca 1930) åt söder med en lägenhet nere och en till uppe. Stinsar och järnvägsanställda bodde där. Stinsen bodde nere. Konrad och Göta Jansson bodde där 1938-46, i norra övre lägenheten. På sydsidan uppe bodde ung samtidigt banarbetaren Erland och Judith Kristoffersson.
Efter Janssons flyttade Edith och Harald Ballsta in. Ballsta flyttade sen till Tretjärn och därefter till äppelbo.
Holger och Elsie Olsson flyttade in i stinslägenheten när de gifte sig 1965.
Maj Norling stins och postmästare 1962. Ett barn Siv (*1951)
Helmer Estberger köpte huset 1965-66, bodde här några år. ibland med frun Ingrid Hans son Lars Estberger köpte huset 1973. Används som sommarhus

 

Siv: Järnvägshistoria:
Järnvägen öppnad 1890. Till SJ 1917. Stationen nedlagd 1962. Persontrafiken mellan Mora 19 km från Vansbro, 88 km från Herrhult,
Stfm 1891-1895, stm 1895-1916, SJ: 7kl 1917-1926, tpl 1926-1947, kplv 1/5 1950-1962.
Jpost: 1897-1962
19 km från Vansbro, 88 km från Herrhult,
Mekanisk växelförregling (Orbis III)
Stationen öppnad 1/11 1890, håll- och lastplats 1/5 1950, nedlagd 1/9 1969.
Stationsföreståndare:  
1891-1895 Gustaf Bergström 1863
1895-1903 Emil Olsson 1868
1903-1914 Carl Larsson 1862
1914-1926 Oskar Rosén 1872
1926-1928 HF Gustafsson 1881
1928-1934 JA Andersson 1896
1936-1940 KJ Eklund 1880
1940-1942 GO Bäckström 1911
1943-1945 EH Andrén 1917
1945-1947 TV Ynghammar 1918
1947-1950 H Hammar  
1950-1962 Maj Norling 1929
SCB 1920        
Oskar Fredrik Rosén Stationsmästare 72 Artomta, Östergötland gift 96
H Ottelina Rosén f Nilsson   66 Ljungby, Kalmar gift 96
S John Helge   08 Färnebo  
D Gertrud Karolina   11 Färnebo  
S Oskar Hjalmar Rosén Kontorsvakt 02 Färnebo  
         
Dorotea Elmina Nilsson Tjänarinna 50 Matsjö, Kalmar  
         
Gustav Artur Andersson Banvakt 92 Segerstad  
         
August Folke Ekman Stationskarl 95 Fellingsbro, Örebro gift 17
h Agnes Maria Ekman f Didefelt   93 Björkskog, Västmanland
d Maj Lis Sofia Matilda   18 Degerfors, Örebro  
s Agne Folke Torbjörn   20 Järna  
         
Axel Erhard Persson Banvakt 84 Rämen gift 16
h Elin Perina Persson f Johansson   91 Litstena Uppsala  
mannens son i 1:a ä Konrad Karl Erland   10 Rämen  
bådas son Olof Sven Axel   17 Rämen  
   
  östra sidan
  Västra sidan
   Södra sidan
  Västra sidan 2008
   
  2008 Källare vid stationen
 
Konsum  
FG: Konsum byggdes 1947 och butiken var kvar till maj 1961. Ove Liljekvist köpte det 196? för 6000 kronor. Bor kvar där till 2006
  2004
 
 
Telefonstation  
AS: Gröna Stugan var telefonvxel.
Johan & Ester Sjöberg
Hildur, Walle, Estrid, Elof, Jenny, Filip, Folke, Inez, Viola, Helge

 

 

Sigrid Larsson har i gästboken skrivit följande:
Johan o Ester som är min morfar o mormor deras son Elov o Ebbas barn är K-G, Ebbe, Karin, Ingrid, Irene, Holger o Sven-Erik. Sylvia är Violas ena dotter jag som skriver är Hildurs dotter o vill hjälpa sidan bli OK

FG: På 1930-talet flyttade Johan och Ester Sjöberg med familj in. De kom från Naverudden i Mellanvakern.
Karl och Gunhild Larsson bodde här 1946-51. Astrid och Sigvard Nilsson bodde där 1951-56. (De flyttade till Fallet). Huset tomt sen ?.
Ing Ture Berg från Stockholm köpte huset, sålde sen till Alf Liljekvist, son till Eivor Liljekvist.
1983 köpte Lars Hasselmark, Taxichaufför, Stockholm huset.

   
   
 
Normansstugan  
FG: Oskar Norman dog 1958 och då fick Arvsfonden huset. Eivor och Georg Liljekvist köpte det ca 1960 för 3000 kronor. Gun-Britt Alderberg (Mörk) ärver sen och använder det nu som sommarhus
  2008
 
SCB 1920      
Oskar Vilhelm Norman Skogsarbetare 88 Järna
 
Stina-Mosters (DANSKEN)  
FG: Ett f d uthus till Lars Norlings hus. Fru Anna Larsson från Kroktorp hade handelsbod där 1942-43. Johan Norling köpte huset 1945-46 och byggde om det till boningshus. Johan och Anna Norling bodde där till 1951 då bägge avled. 1952 köpte Karin (Kay) ? från Stockholm huset och hennes dotter Anita och Kent bodde där ett kort tag.
Tomt sen i många år tills dansken Erik Schön (Sollentuna) köpte huset 1978?

 

 

Evert Moberg har bidragit i gästboken med följande:
Köpte Stina-Mosters(DANSKEN) av Erik Schön tillsammans med min kompis Stig Karlsson 1989.Vi har vid två tillfällen tagit upp grävmaskin och lastmaskin samt lastbilen för att ordningställa tomten till våran stuga. vi har även iordningställt tomten till Marja och Matti som numera är ägare av Bo Rosbergs hus samt en del andra objekt.

 
Lars Norlings  
AS: Med affär i uthuset. Affären var filial till Krok Anna i Kroktorp.
Lars &Albertina Norling

 

 

FG: Lars (+1944) och Albertina (+1953) bodde här, inga barn. De sista åren 1952-53, bodde Johan Sjöberg hos Albertina. När hon dog flyttade han till lärarbostaden.
Augusta Pettersson-Hedin köpte huset 1954 men det var tomt till hennes död 1956.

Nu äger Bo Rosberg huset. Uthuset lutar väldigt.

SCB 1920        
Lars Norling Fjärdingsman 71 Järna gift 97
h Albertina Henriksson   75 Järna  
   
   
 
Lärarbostaden  
Johan Larsson o Astrid Sjöholm. 1931 föddes Henry

 

 

AS: Nedre botten
Jugas Johan & Alfhild Larsson
Gunvor, Henry

2:a våningen
Signe Zetterström på senare 1930 talet
Johan & Karin Björklund,
Lenne, Gunilla

FG: Byggdes ca 1923. Signe Zetterström, småskollärarinna bodde uppe, senare pendlade hon till Saltvik.
Johan Larsson (kom från Järna 1924), folkskollärare, gifte sej med Astrid Sjöholm 1929. Astrid (*1908) dog 1938 och då flyttade Johan tillbaka till Dala Järna. Då flyttade fru Lilly Berglund, folkskollärare in nere. När skolan las ner 1957 flyttade Georg Johansson (+1986) och Eivor Liljekvist in nere. Georg är farbror åt Karl-Gunar Johansson och Eivor är syster till Göta Jansson på Berget. Eivor och Georg flyttade till Vansbro 1967-68.
Eivor hade hand om mjölk och bensin 1962.
Alfhild (*1904) och Oskar Norling (*1904) gifte sig 1934 och bodde uppe, sen flyttade de till Bergslagsstugan.
John och Karin Björklund bodde uppå 1942, sen ca 1946 byggde de ett hus i Dala-Järna. Gult tegel vid järnvägen mot Vansbro.
Johan Sjöberg bodde upp ett 1953-?
Tomt i många år innan socknen sålde det till Gunnar Wilhelmsson ca 1975 för 10000 kronor.
1986 är huset till salu för 120000 kronor men taket är skadat, förmodligen fukt under.

SCB 1920      
Signe Linnéa Johansson Lärarinna 90 Halmstad
Gustaf Hjalmar N:son Ersner Folkskollärare 97 Nyvätan, Västerbotten
   
   
 
Skolan  
AS: Ersatte skolan som låg i Vakerskogen.

 

 

FG: Byggd ca 1913-15. Småskola uppe. Folkskola nere, Sista examen 1957, sen bussning till Vansbro.
Småskollärarinnan Signe Zetterström hade rum uppe så också Folkskolläraren Hugo Björk (jämte). Signe till Saltvik när skolan las ner. Harald Balstad, gift med Edit från Mjölbergsåsen. (Syster till Ragnar och Oskar Norling), bodde uppe i skolan till 1946, då de flyttade till station.
Kommunen hyrde ut skolan.
Ett danskt företag köpte skolan för rekreationsändamål. Rustade upp huset men sålde sen till Artur Hedbom (Rönninge, Stockholm), ca 1980.

   
   
 
Bruna stugorna  
FG: Två små stugor byggda ca 1960 ersattes sen av nuvarande bruna stuga. ägare är fru Lindberg.
   
 
Kransstugan  
AS: Vakerns äldsta hus byggdes av en rallare med namnet Krantz som jobbade vid järnvägsbygget. Denna Kranz träffade Stina som bodde i en jordhydda och hade till uppgift att lotsa färdmän över Vakerälven.

 

 

FG: Stuga byggd innan Anna Perssons tid, ägdes ev av Anna Larsson i Kroktorp. Lars Norling köpte den ca 1935. Sålde den till Anna Lisa Rahm 1958.
Gull-Britt Rahm äger den nu. Satte upp den nya extra stugan ca 1980.

   
   
 
Dahlén-stugan  
AS: Med affär i lillstugan. Flyttade till Mellanvakern ca 1932.
Karl Johan & Elin Dahlén
Ellen, Karin, Johan, Judit, Märta.

 

 

Efter ca 1933
Edvin & Hilma Olsson
Holger, Alvar, Greta

FG: HANDELSBOD
Liten stuga där CJ Dahlen hade bod till ca 1936. Stugan riven ca 1944

FG: OHLSSONS
1800-talet CJ Dahlen. Skomakare Mörk köpte av Dahlen. Dahlen flyttade till Mellanvakern ca 1938. (Bodde i Vakern 1936). Edvin Olsson köpte gården ca 1946. Gift med Hilma Jacobsson (Anna Perssons faster). Tre barn, Greta, Holger och Alvar.
Göran Olsson (barnbarn till Edvin och Hilma) till Vakern 1951. Göran bor nu på Högosta Gård i Dala Järna

SCB 1920        
Karl Johan Dahlén Hemmansägare 93 Järna gift 15
h Elin Albertina Dahlén f Hom   98 Järna  
d Ellen Matilda   16 Järna  
d Karin Elisabeth   18 Järna  
   
   
 
Kotan  
AS: Albin & Tora Olsson
Algot, Anna, Verner, Selma, Edit, Sven, Adela, Nisse

 

 

FG: ALBIN OLSSONS
Bror till Edvin Olssons. Gift med Tora, fick åtta barn. Stugan rätt nybyggd ca 1920.
Auktion på hus och grejor 1979 men huset såldes inte där. Såld till Elly Wiklund ca 1980.

SCB 1920        
Albin Olsson Skogsarbetare 84 äppelbo gift 06
h Johanna Viktoria Olsson f Södergren   85 Gåsborn  
s Johan Algot   08 äppelbo  
d Anna Olivia   10 Gåsborn  
s Verner Vallentin   13 Järna  
d Selma Linnéa   16 Gåsborn  
d Edit Maria   17 Gåsborn  
s Sven Olof   19 Järna  
   
   
   
 
Ilars  
FG: Rune Törnkvist byggde huset ca 1965. Har funnits en gammal lada där. Gösta Ilar köpte huset 197?.
   2008
 
Ladudgården  
   
 
Fribergsstugan  
AS: Ca 300 m öster om norra semaforen i Vakern
Friberg.
 
  I augusti 2004 var vi några som gick till Fribergs stuga och försökte återfinna den. Arne Steffansson var med och vi hittade spåren efter den.
Härefter så har det avverkats på platsen och skogsstyrelsen har den numera markerad som Skogshistorisk punkt och området är röjt.
 
 
 
  2008
  2008
ÖVRIGA BOENDE I VAKERN 1920 ENLIGT SCB  
Olof Pettersson Hedin Skogsarbetare 88 Järna
h Maria Hedin f Henriksson   93 Järna
s Johan Algot   18 Järna
s Olof E?   20 Järna
       
Karl Edvard Johansson Sågverksarbetare 80 äppelbo gift 10
h Anna Johansson f Hedin   81 Järna  
hustruns u ä s Johan Gotthard Hedin Sågverksarbetare 05 Järna  
bådas s Karl Hilding   11 äppelbo  
bådas s Helmer Gottfrid Eugen   15 Järna  
         
Nils Edvard Nilsson Sågverksarbetare 77 Lysvik gift 09
h Beda Kristin Nilsson f Brandt   81 Ockelbo  
s Erik Gösta   9 Mora  
s Per Evald   11 Mora  
d Anna Margareta   13 Mora  
d Ingrid Kristina   16 Mora  
       
Evald Steffansson Skogsarbetare 98 äppelbo
       
Johan Kristoffersson f d Hemmansägare 41 Järna