Klockstenen

Klockstenen vid ”smalest sjön”

Kort taget 2018-11-17 WGS84: N60.382928, E14.128761

Jag har i alla år vetat var Klockstenen finns. Likaså alla som bodde och växte upp i Vakern. Jag lärde mina barn detta när de var små och de kunde inte förstå hur stenen skulle kunna vända sig när den hörde kyrkklockorna.

På senare år har jag träffat på några personer som inte vet var denna sten är. Jag kan då konstatera att man måste troligen vara uppväxt på platsen för att veta var den är.