Fribergs koja

Fribergs koja

I augusti 2004 var vi några som gick till Fribergs stuga och försökte återfinna den Arne Steffansson var med och vi hittade spåren efter stugan. När vi hittade stugan så markerade vi den med en pinne och efter detta så har det avverkats på platsen och skogsstyrelsen har den numera markerad som Skogshistorisk punkt och området är röjt.