Bertils

I Karl-Erik Forslunds bok: Med Dalälven från källorna till havet, Sjätte boken Järna, sid 19-20 kan man läsa följande:

”Bertilsberget upptogs av Bertil Liitiäinen under drottning Christinas tid. Hon regerade från 1632 (regerande drottning från 1644) till 1654. Då fanns det här 3 gårdar. Längst i norr i en grop vid östra bergfoten Hol Hanses, då Bergslagets, röda stuga och gråa uthus. De var då illa underhållna och där fanns även några ohuggna stenar som var grunden efter en av bolaget riven rökstuga. Arvid Törnkvists, förr Bror Olles, nu AB Träkols, ligger högst upp nedanför den välvda odlingen med dess ofantliga rösen. Här har brutits massor av sten ur åkrarna liksom överallt i finnmarkerna; där står nu en hög finnhässja (11 stänger). Strax nedanför ligger Bertils Lasses trevliga gråa gård, som helt verkar fädbodställe med sin ljuvliga täkt på sluttningen ner emot dalen, bortom vilken Rånkberget står kärft och vilt med sina skrovliga hällstup. Från Bertils går en stig åt söder till Rännaråsen”.

Bertils Norra

AS: Johan & Emma Eriksson, Adam, Viktoria, Hulda
Övriga barn, Abel, August, Emil, Ester, Viktor, Gunnar utflugna
FG: Johan och Emma Eriksson bodde här med många barn. Flyttade till Eldforsen 1937. Sen tomt ett tag till ca 1942. Då flyttade Johan Ers Emil Johansson dit. Gift med Frida från Skamhed, fem barn Astrid (*1923, gift 1943 med Börje Johansson från Fallet, Arne (1927-1970, Banvaktsstugan), Axel (1934-1942) och tvillingarna Britt-Marie (gift med Sven Rundh, Grönalid) och Bert-Erik (1946-1971, hoppade i Dalälven.). Frida syster till Karl-Gunnars mor Nanny, Emil och Frida flyttade till skolan i Vakern 1946 och sen till Banvaktsstugan i Andersfors ca 1947-48, vidare till Grönalid ca 1960. Nuvarande ägare Stora. Tryggve Rossäng hyr gården och har fårdrift där på sommaren.

Bertils Mellersta
AS: Lars Petter Pettersson
Hustru ??? FG: 100 meter nordost om södra Bertilsgården låg ett hus. Där bodde Anna Perssons morbror, Lars Petter Pettersson-Hedin. Nu är huset flyttat till Mellanvakern, köptes ca 1946 av Arne Stefansson, (Staffas Arne). Såldes sen till Edvin (+1982) och Beda Stensätter, morbror åt Arne. Beda var från Småland. Stensäters dotter, Ulla Samuelsson, Upplands Väsby, har det nu  

Bertils Södra


AS: Törnkviststugan
Arvid & Stina Törnkvist Gunhild, Anna, Karin FG: Stugan byggdes 1908 av Korsnäs. Arrenderades ut till Arvid (+1954) och Stina (+1958) Törnkvist som bodde där till 1944. Anna och Artur Persson gifte sej 1943 och bodde där sista året. 1944 flytt till Vakerskogen.
1946 flyttade Elof Sjöberg med sambo Ebba Boveng hit. De flyttade sen till Skålbyn och senare till Äppelbo.
Ca 1975 brann alla uthus ner vid gräsbränning.
1985 plockades huset tomt, t o m vedspisen borta