söndag 28 juli 2013

Start
Om mig
Vakern
Vakerskogen
Hejlands
Linna
Bertils
Mellanvakern
Mjölbergsåsen
Andersfors
Vakerberget
Gräddsjön
Brindsjön
Brindåsen
Rännaråsen
Fotogalleri
Henry Jugas bilder
Berättelser och pdf
Föreningsliv
Ord och talesätt
Intressen
Favoriter
Feedback

 

Här citerar jag sådant som jag hittat i annan litteratur i mina efterforsningar
Idrottsrörelsen
       "I skolan fanns en lärare, Hugo Björk, en jämtlänning som var idrottsintresserad. Han fanns med i den grupp, som bildade Vakerns Idrottsförening. året var troligen 1923, eller möjligen slutet av 1924. Barnen Norling från Mjölbergsåsen tillhörde de mera aktiva. Ett första tecken på kontakt utåt finns hos Vansbro AIK. Det är ett kortbrev som lyder: Samtliga medlemmar av Vakerns IK anmäler sig härmed till Eder tävling söndagen 14/2 1926. å 30 km Ragnar Norling, Oskar Norling samt Jean Nyström, å 15 km Gustaf Åslund". Senare meddelades att Åslund ej fyllt 18 år och ersattes med Einar Nord. Skidlöpare från Vakern deltog även i andra granntävlingar, men man arrangerade även egna. Klubbens 30 km tävling hade sträckningen Slätten-Kroktorp-Sågen-Brindsjön och tillbaka. Inga matkontroller fanns och det var hungriga löpare som återvände, ty sträckan mätte snarare 50 km än utlovade 30 km. Skidåkning var enda grenen på programmet. Fotboll spelade man endast på vårisen och mera på skoj. Vakerns IK dog efterhand ut, även om mindre tävlingar arrangerades ända till mitten av 1930-talet. Några protokollsböcker har tyvärr inte gått att leta fram."

Källa: Järna-Nås-Äppelbo-3 socknars historia sid 389

        
Nykterhetsrörelsen
     "Den 20 oktober 1895 bildades logen 2124  Vakern av Frans Wallin som var verksam i logen Vanå. Medlemsantalet var 19 och arbetet leddes av Nils Bergström. I början av 1896 grundade logen Vakern tillsammans med logerna Vanå och Brödralag Jerna och Nås Goodtemplarförbud. Det är de enda uppgifter som finns om den kortlivade logen, som lades ner efter ett år."

     "Inom IOGT-kretsen i Järna var man under början av detta århundrade mycket ivriga att starta nya loger. Man tyckte att Vakern borde vara lämplig ort för nykterhetsarbete. År 1919 hjälpte bröder från logen i Sågen till, och man fick igång en förening, men 1920 lades all industrirörelse ned i Vakern och så även logen.

Trots att kretsstyrelsen ansåg Vakern vara en "ofruktsam plats" bildades logen 2382 Vakern den 5 april 1925 på initiativ av läraren Johan Larsson och med hjälp av bröder och systrar från Hulån och Uppsälje. Kretsordföranden Jenny Nygren ledde mötet. Den första styrelsen utsås och bestod av Johan Larsson, Astrid Sjöholm, Hjalmar Rosén, Hulda Nord, Ida Åslund, Einar Nord, Jenny Johansson, Viktoria Johansson, Valter Bergström och David Vestling. Till L.D rekommenderades Ellida Steffansson.

Mötena hölls i skolan, och det verkar, som om det skulle ha gått livligt till, ty logens L.D uppmanade medlemmarna att vara mer ordningssamma under mötena och låta bli att skratta, prata och läsa tidningar för sig själva.

Logens arbete sågs inte med blida ögon av alla, utan affischer och meddelanden revs ner. Om detta vara orsaken till att logen förklarades vilande 1929 vet vi ej.

Det dröjde till den 12 december 1943 innan logen började verka igen. Nu döptes NTO-föreningen till 2962 Vakern, och än en gång var det Jenny Nygren som instiftade logen. Initiativet togs av Karin Björklund och Robert Johansson. Dessa ingick tillsammans med Göta Jansson, Astrid Johansson, Arne Johansson, Adela Olsson. Hugo Johansson, Nils Olsson och Gunnar Hedin i den första styrelsen. Man sysslade med "allmänbildningstävlingar" på sammankomsterna och som propaganda för logen beslöt man dela ut julpåsar till traktens alla barn. Men trots detta syns inte logearbetet ha rönt någon framgång, utan den 19 april 1950 överlämnades kassan till NTO-distriktet.

År 1956 instiftades ännu en förening i Vakern, logen 3103 Vakern. I styrelsen fanns: Karl Larsson, Holger Olsson, Bertil Holmberg och Gunhild Larsson. NTO-arna i Sågen hade bistått med goda råd, då man på nytt började nykterhetsarbetet. Inte heller nu lyckades man skapa någon långlivad förening och under 1957 dog logen. Medlemsantalet i alla fyra logerna Vakern låg omkring 15."

Källa: Järna-Nås-Äppelbo-3 socknars historia, sid 245-246, 272-273.
Antalet medlemmar har hämtats från Folkrörelsedatabasen Medlem http://medlem.hist.uu.se/

Antal medlemmar i Logen 2382
1925 42
1926 38
1927 33
1928 15
1929 6

 

Antal medlemmar i Logen 2962
1943 12
1944 11
1945 14
1946 12

 

Övriga medlemsförteckningar
SAP avd 1
1919 26
1920 0

 

 
Sågverksindustriarbetarförbundets avd 392
1924 24
1925 11

 

 
Skogs- och Flott avd 365
1924 17
1925 6
1926 4
1927 17
1928 12
1929 10
1930 12
1931 13
1932 12
1933 11
1934 13
1935 14
1936 21
1937 26
1938 24
1939 24
1940 22
1941 21
1942 19
1943 17
1944 17
1945 14
 

Start | Om mig | Vakern | Vakerskogen | Hejlands | Linna | Bertils | Mellanvakern | Mjölbergsåsen | Andersfors | Vakerberget | Gräddsjön | Brindsjön | Brindåsen | Rännaråsen | Fotogalleri | Henry Jugas bilder | Berättelser och pdf | Föreningsliv | Ord och talesätt | Intressen | Favoriter | Feedback

Webbplatsen uppdaterades måndag 22 juli 2013